DIENSTEN
Alle kennis van financiële producten voor u beschikbaar.


Advies

Hypotheekadvies is een traject dat een adviseur samen met u doorloopt. Er is onderscheid te maken tussen verschillende fases in dit advies. Een advies wordt verdeeld in een oriëntatie-, inventarisatie- en adviesfase en het wordt vastgelegd in een uitgebreid verslag. Dit kan de basis vormen voor een geheel financieel leven.


Bemiddeling

Wanneer wij voor een klant een hypotheek bij de bank aanvragen start de bemiddelingsfase. Het is onze taak de aanvraag op de goede manier bij de bank aan te leveren en vervolgens de voortgang bij te houden. Tijdens deze fase hebben wij geregeld contact met u en de bank om zo snel mogelijk een definitief akkoord te krijgen. Wij staan bekend bij de banken als partner waarbij aanvragen vrijwel altijd succesvol worden afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Execution only

Execution only betekend zoveel als "het zelf doen". Hiermee wordt bedoeld dat er geen advies gewenst is door een klant omdat de klant zelf weet wat zijn financiele situatie precies inhoud en nodig heeft. De AFM verplicht voorafgaand een kennis toets af te leggen om iemand tegen zichzelf te beschermen. De benodigde kennis voor het afsluiten van een complex financieel product blijft tenslotte vakwerk.


Schadeverzekeringen

Een schadeverzekering is een verzekering die dekking biedt tegen de financiele gevolgen van schade. Een huis en de spullen in het huis kunnen bijvoorbeeld tegen schade verzekerd worden. Wij adviseren welke verzekering het beste geschikt is en helpen u op het moment dat er schade ontstaat. Wij werken met vrijwel alle verzekeraars, hierdoor kunnen we altijd het beste aanbieden.

Beloningsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hollandse Rekenkamer is een V.O.F.. Alle werkzame adviseurs zijn als vennoot ingeschreven bij de VOF. Wij werken als een kostenmaatschap waarin iedere vennoot verantwoordelijk is voor zijn eigen omzet. Deze omzet kan komen uit advies - en of bemiddelingsfacturen, doorlopende provisie van schadeverzekeringen en abonnementsgelden. Iedere vennoot betaalt aan de VOF een vaste maandelijkse bijdrage en een variabele bijdrage afhankelijk van de omzet van die maand. Daarnaast heeft de VOF personeel in dienst met vast salaris zonder variabel deel.