OEPS!
Een ongelukje, het kan de beste overkomen.

schade melden

De Hollandse Rekenkamer wordt nogal eens geconfronteerd met het feit dat mensen niet of niet goed verzekerd zijn. Verzekerbare risico's zijn persoonlijke schade, materiƫle schade en vermogensschade. Denk hierbij aan het risico van arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, brand, van lang leven en overlijden. Onze assurantiebemiddelaars weten terdege wat zinvol is en wat de beste manier is om deze risico's te verzekeren. Allen zijn professioneel opgeleid en worden voortdurend bijgeschoold om u op elk niveau actueel te kunnen adviseren.